Prawo pracy w praktyce

Szkolenie trwa 2 dni po 4 godziny dziennie
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Piotrkowska 5

Cena szkolenia

cena podstawowa: 380 PLN brutto
Rabat 15% - ceny po rabacie 330 PLN brutto
» Najbliższe Szkolenia
szkolenie z prawa pracy


Program Szkolenia


1. Urlop wypoczynkowy - najnowsze orzeczenia SN oraz wykładnia, 
  analiza najczęściej występujących przykładów nieprawidłowego 
  stosowania przepisów.
- prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego
- pierwszy urlop pracownika (moment nabycia prawa i zasady udzielania)
- zasady ustalania wymiaru urlopu (okresy zaliczane do stażu urlopowego)
- urlop proporcjonalny - niepełny etat; zatrudnienia prze część roku;
 udanie się pracownika na urlop wychowawczy i powrót po tym urlopie
- urlop na żądanie - najnowsze orzecznictwo SN
- urlop zaległy (możliwość wysłania pracownika na wypoczynek - najnowsze
 orzecznictwo SN)
- współczynnik ekwiwalentowy w 2011 r.

2. Najnowsze zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich pracownika 
- urlop macierzyński (nowe zasady nabywania, wyższy wymiar)
- dodatkowy (fakultatywny) urlop macierzyński 
 (zasady nabywania, możliwość połączenia z wykonywaniem pracy,
  przysługująca ochrona trwałości zatrudnienia)
- możliwości wykorzystywania urlopu macierzyńskiego przez
 pracownika - ojca wychowującego dziecko
- urlop dla ojca - dokumenty, które należy przedstawić pracodawcy;
 uprawnienia ojca adopcyjnego
- urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - nowe zasady, 
- zasady dopuszczenia do pracy pracownika po zakończeniu urlopu 
 macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego
- urlop wychowawczy 
- przyznanie ochrony pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego 
 korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy

3.Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników 
- nowe zasady zawierania umów szkoleniowych.
- uprawnienia pracownika w przypadku inicjatywy bądź wyrażenia zgody
 przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- należny pracownikowi urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości 
 lub części dnia pracy - problematyka wynagrodzenia z tytułu zwolnień;
- konsekwencje niewywiązania się pracownika z umowy szkoleniowej
- uprawnienia pracownika w przypadku zdobywania wiedzy ogólnej

4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników - praktyczne aspekty w obecnej 
  sytuacji na rynku pracy
- wybór umowy (umowa o pracę a umowy cywilne)
- umowa o praktyki absolwenckie 
- obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej 
- nowe zasady dotyczące umów o pracę na czas określony
- rozwiązanie umowy o pracę - zasady wynikające z Kodeksu pracy oraz ustawy
 o zwolnieniach grupowych 
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
 (tryb dyscyplinarny z inicjatywy pracodawcy oraz pracownika a także
 rozwiązanie z powodu długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika)
- wypowiedzenie zmieniające
 • Kursy komputerowe - szkolenia komputeroweKursy komputerowe

  Kursy komputerowe dla osób w każdym wieku! Zajęcia poranne jak i popołudniowe.
  Podstawy obsługi komputera
  Microsoft Office
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint
  Szkolenia dla seniorów i nie tylko!

  Czytaj więcej »

 • holenderski - niderlandzkiKursy językowe

  Kursy Językowe na różnych poziomach nauczania! DLA KAŻDEGO!
  Język Niderlandzki / Język Holenderski
  Język Niemiecki
  Języki Słowiańskie:
  Bułgarski, Serbski, Rosyjski, Polski.
  Szkolenia Branżowe.
  Zajęcia poranne, jak i popołudniowe.

  Czytaj więcej »

 • szkolenia - łódźSzkolenia

  Szkolenia interpersonalne z różnych dziedzin. Program ustalany indywidualnie do potrzeby. Szkolenia dla osób prywatnych.
  Szkolenia dla Firm. Szkolenia Biznesowe. Szkolenia instytucjonalne
  Postaw na swój rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.
  Na co czekasz? NIE ZWLEKAJ!

  Czytaj więcej »


Strona główna | O nas | Oferta | Kadra | Galeria | Kontakt | linki
Copyright © 2010 - All Rights Reserved - SLAVIZ