Specjalista ds. personalnych

Szkolenie trwa 2 dni po 4 godziny dziennie
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Piotrkowska 5

Cena szkolenia

cena podstawowa: 380 PLN brutto
Rabat 15% - ceny po rabacie 330 PLN brutto
» Najbliższe Szkolenia
szkolenie z prawa pracy


Program Szkolenia

1. źródła prawa pracy:

- Kodeks pracy, rozporządzenia, Układ zbiorowy pracy,
 Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania.

2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej - podstawowy obowiązek
   specjalisty ds. kadr:

- Zgłoszenie Pracodawcy do PIP i PIS.
- Prowadzenie akt osobowych, ich zawartość, chronologiczne ułożenie,
 sposób i termin przechowywania.

3. Nawiązanie stosunku pracy:

- Obowiązki pracodawcy w zakresie rekrutacji (ochrona danych osobowych,
 badania lekarskie, szkolenia bhp).
- Zawarcie umowy o pracę - termin zawarcia, forma, treść.
- Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
- Rodzaje umów o pracę.
- Dodatkowe postanowienia umowy o pracę.
- Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania,
 wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.

4. Rozwiązywanie umów o pracę:

- Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
- Wypowiedzenie umowy o pracę.
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika 
 (tj. w trybie dyscyplinarnym).
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
- Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta.
- Wygaśnięcie umowy.
- Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

5. Umowy cywilnoprawne.

6. Odpowiedzialność porządkowa pracownika:
- Nakładanie kar porządkowych - rodzaje kar, sposób ich nakładania, terminy.
- Wypełnianie wzorów kar porządkowych.
- Odpowiedź na sprzeciw pracownika.

7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem:

- Prace wzbronione kobietom.
- Szczególna ochrona pracownicy w ciąży.
- Urlop macierzyński.
- Prawo do urlopu wychowawczego.

8. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte 
   wykonanie pracy lub za powierzone (telefon komórkowy, samochód 
   służbowy itp.):

- Zasady odpowiedzialności.
- Wysokość odszkodowania.
- Umowa o powierzeniu mienia.
- Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie.

9. Wynagradzanie pracowników:

- Zasady wynagradzania.
- Termin wypłaty wynagrodzenia.
- Ochrona wynagrodzenia za pracę (potrącenia z wynagrodzenia).
- Regulamin wynagradzania - obowiązek utworzenia, zakres regulacji, 
 tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.

10. Czas pracy:

- Definicja czasu pracy (w tym także: czas pracy a szkolenia oraz czas pracy
 a podróże służbowe pracowników).
- Wymiar czasu pracy.
- Systemy czasu pracy.
- Praca w godzinach nadliczbowych.
- Praca w niedziele i święta.
- Praca w nocy.
- Okresy odpoczynku.
- Dokumentacja związana z czasem pracy - m.in. ewidencja czasu pracy,
 wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach,
 polecenie pracy w nadgodzinach.

11. Urlopy pracowników:

- Nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego.
- Wymiar urlopu.
- Zasady udzielania urlopu.
- Urlop proporcjonalny.
- Plan urlopów.
- Odwołanie i przesunięcie urlopu.
- Wynagrodzenie urlopowe.
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

12. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych:

- Zasady tworzenia funduszu?
- świadczenie urlopowe.
- Regulamin ZFśS.
- Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.

13. Kontrole PIP:

- Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
- Obowiązki działu kadr w razie kontroli PIP.
- Zakończenie kontroli - możliwe konsekwencje dla pracodawcy.

 • Kursy komputerowe - szkolenia komputeroweKursy komputerowe

  Kursy komputerowe dla osób w każdym wieku! Zajęcia poranne jak i popołudniowe.
  Podstawy obsługi komputera
  Microsoft Office
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint
  Szkolenia dla seniorów i nie tylko!

  Czytaj więcej »

 • holenderski - niderlandzkiKursy językowe

  Kursy Językowe na różnych poziomach nauczania! DLA KAŻDEGO!
  Język Niderlandzki / Język Holenderski
  Język Niemiecki
  Języki Słowiańskie:
  Bułgarski, Serbski, Rosyjski, Polski.
  Szkolenia Branżowe.
  Zajęcia poranne, jak i popołudniowe.

  Czytaj więcej »

 • szkolenia - łódźSzkolenia

  Szkolenia interpersonalne z różnych dziedzin. Program ustalany indywidualnie do potrzeby. Szkolenia dla osób prywatnych.
  Szkolenia dla Firm. Szkolenia Biznesowe. Szkolenia instytucjonalne
  Postaw na swój rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.
  Na co czekasz? NIE ZWLEKAJ!

  Czytaj więcej »


Strona główna | O nas | Oferta | Kadra | Galeria | Kontakt | linki
Copyright © 2010 - All Rights Reserved - SLAVIZ